Загальні збори членів правління
Всеукраїнської громадської організації
«Громада і Закон»
(м. Київ. 26 березня 2015)