Наша мета
Головною метою створення Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів Організації, сприяння реалізації конституційних прав і свобод членів Організації, розбудові в Україні чесного суспільства, справедливого порядку і сильної суверенної демократичної держави.
Для виконання цієї мети, цілей та завдань у відповідності до статуту та у встановленому законом порядку Всеукраїнська громадська організація “Громада і Закон” здійснює такі завдання:
Сприяє зміцненню демократичних інститутів в Україні через зусилля неурядових організацій, проведенню наукових досліджень у сфері розбудови громадянського суспільства з використанням міжнародних стандартів;
Сприяє розвитку правової системи України з метою кращої адаптації до соціальних потреб суспільства, заохочення та підтримка наукової діяльності у сфері права, економіки та державного управління;
Сприяє розвитку законодавства шляхом участі у проведенні незалежних досліджень та аналізу;
Підтримує розвиток інститутів громадянського суспільства в Україні, у тому числі й засобів масової інформації, засновує власні засоби масової інформації;
Бере участь у розробці та реалізації загальнодержавних, регіональних та місцевих програм, що спрямовані на розвиток громадянського суспільства, культури, мистецтва, освіти та науки тощо;
Може надавати відповідно до чинного законодавства фінансову допомогу і підтримку членам Організації.;
Взаємодіє з державними органами влади і управління з питань проведення громадських досліджень щодо розвитку громадянського суспільства, економічної та політичної ситуації;
Проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
Вносить пропозиції до органів державної влади з питань статутної діяльності, пропонує в органи державної влади та місцевого самоврядування своїх представників;
Може одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
Здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства;
Бере участь в організації та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів;
Представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів Організації у державних та недержавних органах і організаціях;
Може проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання та протидії корупції;
Може ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські організації, надавати допомогу в їх створенні;
Здійснює інші дії, не заборонені чинним законодавством для неприбуткових організацій

Разом змінимо життя на краще!